Океанографічні атласи

«Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів» № 601

Океанологічний Центр Національної академії наук України і державна установа «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України презентують «Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів». Цей Атлас – перший в Україні спеціалізований комплексний картографічний твір такої спрямованості, який став вагомим результатом багаторічної творчої співпраці українських океанологів, гідрографів і картографів.

Океанографічний атлас містить комплексну наукову інформацію про стан середовища і основні особливості Чорного та Азовського морів. Тут поміщено карти, створені з використанням найповніших масивів даних, які з високим ступенем деталізації відтворюють океанологічні, кліматичні, гідрологічні, гідрографічні та інші характеристики цих морів.

Атлас стане корисним для інформаційного забезпечення морегосподарської діяльності і наукових досліджень у Чорноморсько-Азовському регіоні та підтримки управлінських рішень, що приймаються адміністраціями різного рівня, а також джерелом необхідної інформації для керівників, спеціалістів-практиків, наукових працівників, викладачів і студентів відповідного фаху.

ЗМІСТ

«Атлас гідрографії і океанографії Чорного та Азовського морів», № 602

Атлас гідрографії і океанографії Чорного та Азовського морів — це друге спеціалізоване комплексне видання, що містить карти і наукові статті про стан водного середовища і основні особливості гідрографії й океанографії Чорного та Азовського морів. Новий атлас гармонійно доповнив і розширив «Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів» № 601, що був виданий Держгідрографією в 2009 році за результатами співпраці установи із Севастопольським океанологічним центром НАН України.

Видання містить докладні дані про стан середовища та основні особливості Чорного й Азовського морів, що не увійшли до попереднього видання.

Наукові статті і карти з високим ступенем достовірності та деталізації, створені на базі найповніших масивів даних, наочно ілюструють і відтворюють океанологічні, кліматичні, гідрологічні, гідрографічні та інші характеристики морів. З пізнавальною й інформативною метою в атласі розміщено розлогий нарис з історії картографування Чорноморсько-Азовського регіону від античності до наших днів, надано схеми акваторій портів та зон відповідальності ДУ «Держгідрографія».

Видання стане у нагоді професіоналам та іншим зацікавленим читачам в інформаційному забезпеченні морегосподарської діяльності, для наукових досліджень у Чорноморсько­Азовському регіоні і підтримки управлінських рішень, що приймаються адміністраціями різного рівня, а також джерелом фахової інформації для керівників, спеціалістів–практиків, наукових працівників, викладачів і студентів відповідної спеціалізації, які цікавляться цією тематикою.

ЗМІСТ