The State Hydrographic Service of Ukraine Branch “Ukrmorcartographia”
The State Hydrographic Service of Ukraine Branch “Ukrmorcartographia”
Ukrainian Russian English State Hydrographic Service of UkraineState Hydrographic Service of Ukraine  

DOCUMENTATION FORMS

Technical Documentation Forms

Navigation (N)

No. Name
N-5 Судновий журнал
N-9 Журнал хронометрів і годинників
N-10 Журнал перевірки морського годинника
N-17 Графіки освітленості
N-28 Книга реєстрації повідомлень мореплавцям. Форма 5
N-29 Журнал обліку навігаційних попереджень, що приймаються по радіо
N-31 Навігаційні донесення
N-33 Журнал коректури по місцевості карт і керівництв для плавання

Geodesy (G)

No. Name
G-2 Центрувальний аркуш
G-4 Обчислення центрувань і редукцій
G-5 Звід приведених напрямків
G-6 Обчислення прямокутних координат
G-7 Обчислення прямокутних координат точок
G-11 Обчислення зворотної засічки у прямокутних координатах
G-13 Кроки. Пункт ...-го класу
G-15 Журнал вимірювання горизонтальних напрямків
G-16 Журнал вимірювання зенітних відстаней
G-21 Журнал обліку відомостей про зміни на місцевості
G-22 Обчислювальний папір
G-23 Зведення відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-27 Журнал теодолітних ходів
G-28 Журнал тахеометричної зйомки
G-29 Обчислення перевищень з геодезичного нівелювання
G-31 Обчислення полігонометричного ходу
G-32 Визначення коефіцієнтів KV, K1 і КН, які використовуються для обчислення поправок відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-33 Обчислення відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-34 Журнал нівелювання ІV класу
G-35 Журнал вимірювання відстаней світловіддалеміром СТ5 "Блєск"
G-36 Список обстеження пунктів ДГМ
G-37 Картка обстеження пунктів ДГМ
G-38 Обчислення астрономічного азимута за часовим кутом Сонця
G-39 Обчислення астрономічного азимута і дирекційного кута напрямку
G-40 Відомість встановлених назв
G-41 Журнал спостережень азимутів
G-42 Журнал астрономічних спостережень
G-43 Ревізія стану геодезичних пунктів планово-висотної основи
G-44 Протокол GPS-спостережень
G-45 Каталог робочих координат і висот пунктів, знаків та споруд у зоні відповідальності ФДУ... Система координат WGS-84
G-46 Журнал GPS-спостережень

Hydrography (H)

No. Name
Н-1 Щоденник гідрографа
Н-2 Бланк наклейок для ехограм. Початок стрічки
H-3 Бланк наклейок для ехограм. Кінець стрічки
Н-4 Журнал прибережного проміру
Н-6 Журнал проміру з визначенням місця за РНС
Н-9 Журнал рівневих спостережень
H-10 Журнал морської ґрунтової зйомки
H-11 Польовий журнал промірних робіт
H-12 Журнал камеральної обробки промірних робіт
H-13 Книга обліку кількості коректурних знаків на картах коректурної колекції
H-14 Книга обліку кількості коректурних знаків у керівництві для плавання коректурної колекції

Aids to Navigation (AN)

No. Name
AN-1 Апаратний журнал ККС
AN-2 Журнал маяка (групи ЗНО)
AN-3 Книга обліку ЗНО
AN-3a Відомість штатних ПЗЗ
AN-4 Журнал моториста
AN-5 Журнал обліку дії ЗНО
AN-7 Акумуляторний журнал
AN-8 Формуляр світлового маяка
AN-10 Формуляр-картка навігаційного знака
AN-11 Формуляр-картка створу
AN-12 Апаратний журнал радіомаяка колового випромінювання
AN-13 Акт встановлення буя (віхи)
AN-15 Індивідуальна картка на знаки, радіощогли та споруди звукових випромінювачів
AN-16 Індивідуальна картка на житлові та допоміжні споруди
AN-17 Індивідуальна картка на спеціальні споруди (радіомаяки, наутофони тощо)
AN-34 Групова картка на містечко, зайняте маяковими спорудами та будівлями
AN-35 Індивідуальна картка на маякові башти
AN-36 Зведена відомість обліку маякового фонду району Держгідрографії
AN-37 Формуляр звукосигнальної електричної установки

- All publications are issued in Ukrainian

Please send your requests for products to our address.