Оглядові карти

№ 91001 Світовий океан

Оглядова карта «Світовий океан» є просторовим відтворенням  поверхні Землі у проекції Меркатора. На ній показано населені пункти, шляхи сполучення, судноплавні канали, наукові станції, природні об’єкти в обсязі, що його дозволяє масштаб карти, а поєднання елементів змісту не погіршує її читабельність. Рельєф суходолу відображено традиційно позначками висот та горизонталями з пошаровим гіпсометричним забарвленням. Докладно відтворено дно океанів і морів: показано океанські западини, хребти та улоговини. Об’ємність рельєфу дна передано ізобатами і пошаровим забарвленням градації глибин, доповненим «освітленням ізобат». Зображення рельєфу дна супроводжується характерними позначками глибин форм рельєфу дна та їх власними назвами у сучасному написанні відповідно до «Словника географічних назв форм підводного рельєфу». На карті наведено біля 2000 підписів об’єктів суходолу та понад 4000 гідрографічних підписів. Напрямок поверхневих водних мас вказують графічно відтворені океанічні течії.

Призначається карта для широкого загалу користувачів.

Світовий океан 1 Світовий океан 2 Світовий океан 3 Світовий океан 4
Світовий океан 5 Світовий океан 6 Світовий океан 7 Світовий океан 8

Складається карта з восьми аркушів загальним розміром 3,10х2,15 м.

Карту видано українською та англійською мовами.