Виставки. Конференції. Семінари.

Алла МЯГКОВА,
начальник міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія»

Статус морської держави підтверджено!

У червні 2018 р. в Україні відбулася знакова подія: Міжнародна морська організація (далі – ІМО, Організація) згідно з планом обов’язкових аудитів ІМО на 2018 р. провела аудит морської галузі нашої держави з метою перевірки дотримання Україною міжнародних зобов’язань, визначення рівня імплементації обов’язкових документів ІМО у національне законодавство та виконання конвенційних зобов’язань України у сфері безпеки мореплавства та вимог з охорони природного морського середовища.

На фото (зліва направо): аудитор ІМО П. Ленард,
начальник міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія»
А. Мягкова, представник проектного офісу EDGE Т. Бечерраві,
державний секретар Мінінфраструктури А. Галущак,
в.о. начальника ДУ «Держгідрографія» О. Щипцов

У рамках підготовки до цієї важливої події Міністерством інфраструктури України у березні 2017 р. було створено Робочу групу з підготовки до обов’язкового аудиту Міжнародної морської організації, до складу якої увійшли представники Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки, новоствореної Державної служби морського та річкового транспорту України, проектного офісу EDGE, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, Регістру судноплавства України, а також державної установи «Держгідрографія». Згодом статус Робочої групи було підвищено до міжвідомчої, а процес підготовки до перевірки очолив державний секретар Мінінфраструктури Галущак А. Е.

  Робоча група працювала за такими ключовими напрямками діяльності України як морської держави:
 • загальна стратегія виконання міжнародних договорів у сфері мореплавства (обов’язкових документів ІМО);
 • виконання функцій держави прапора;
 • виконання функцій прибережної держави і держави порту із забезпечення безпеки мореплавства;
 • виконання функцій держави прапора і держави порту з нагляду (контролю) за безпекою мореплавства та надання адміністративних послуг;
 • морські перевезення вантажів, у тому числі небезпечних;
 • дипломування моряків.

Під час підготовки до перевірки було вжито заходи з ознайомлення представників відповідних установ з процедурами, правилами та вимогами, які висуває Міжнародна морська організація до держав-членів відповідно до Резолюції Асамблеї ІМО А.1067 (28) «Рамкові принципи та процедури системи перевірки держав-членів ІМО» та інших керівних документів Організації. Так, до участі у щотижневих нарадах Робочої групи регулярно долучалися експерти цілої низки міністерств: Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Держрибагентства, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо.

Державний секретар Міністерства інфраструктури України А. Галущак висловлює подяку начальнику міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія» А. Мягковій за належну координацію підготовки установи до аудиту (фото праворуч)

У період з жовтня 2017 р. по лютий 2018 р. аудитори ІМО провели у Мінінфраструктури семінари з підготовки до аудиту, а у квітні 2018 р. Міністерство відвідала група аудиторів Європейського агентства з морської безпеки (EMSA), яка провела плановий аудит національної системи освіти, підготовки та дипломування моряків, медичних стандартів на предмет виконання вимог Директиви 2008/106/ЕС і Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. (ПДНВ 78/95). Також у квітні було здійснено моніторинг діяльності державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» з конвенційної сертифікації суден українського прапора. Підготовка до аудиту дозволила Міністерству інфраструктури ще раз проаналізувати повноту імплементації міжнародних обов’язкових документів ІМО і переглянути національні нормативно-правові акти щодо ефективності виконання зобов’язань України як держави прапора, держави порту та прибережної держави, які покладено на Держгідрографію відповідно до вимог Глави V Конвенції з охорони життя людини на морі (SOLAS-74), зокрема це виконання гідрографічних робіт, забезпечення функціонування системи засобів навігаційного обладнання (ЗНО), поширення гідрометеорологічної інформації, радіотрансляція навігаційних попереджень, установлення шляхів руху суден, видання навігаційних карт та морських публікацій. На доручення Мінінфраструктури структурні підрозділи Держгідрографії виконали у ході підготовки до аудиту значний обсяг робіт. Відповідальні представники установи брали участь у щотижневих нарадах Робочої групи, що уможливило належну і своєчасну підготовку установи до аудиту. Запроваджено моніторинг прийняття ІМО міжнародно-правових актів, протоколів та змін до них, згідно з функціями Держгідрографії, та створено робочу групу з аналізу застосовних міжнародно-правових актів.

За результатами участі працівників установи у національному семінарі з підготовки до аудиту Міжнародної морської організації та семінарі з підготовки аудиторів визнаних організацій державою прапора, організованому Міністерством інфраструктури України за сприяння Посольства Королівства Нідерланди в Україні, заплановано і реалізовано низку заходів з підготовки ДУ «Держгідрографія» до аудиту у сфері документального відображення покладених на установу функцій. Фахівці міжнародного відділу установи здійснили всебічний аналіз та переклад на англійську мову актів національного законодавства, що відображають вимоги Конвенції SOLAS та використовуються Держгідрографією при виконанні зобов’язань прибережної держави.

Національний аудит України проводився Міжнародною морською організацією з 09 по 18 червня 2018 р. в Києві, Одесі, Чорноморську та Южному. В ньому також були задіяні аудитори з Туреччини і Польщі. Під час аудиту фахівці Держгідрографії прозвітували про виконання делегованих їй функцій.

Результати аудиту були підсумовані 18 червня на розширеному засіданні в Міністерстві інфраструктури України за участі міністра Володимира Омеляна, аудиторів ІМО, керівництва Адміністрації морських портів України, Морської адміністрації, Державної служби з безпеки на транспорті, представників міністерств і відомств та керівників портів. Аудитори ІМО привітали Україну з успішним проходженням аудиту, подякували спеціалістам Мі­ністерства інфраструктури за злагоджену командну роботу і окремо відмітили, що завдяки висококваліфікованим кадрам, професіоналам і ентузіастам морської галузі Україна є надійним партнером на міжнародній арені. Прозвучали слова подяки і від міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який наголосив: «Україна успішно пройшла аудит ІМО. Я дякую всій команді Міністерства за успішну роботу. Україна підтвердила свій статус морської держави, і вкрай важливо, що такою ж є оцінка наших міжнародних партнерів, зокрема Міжнародної морської організації. Ми маємо певні зауваження за підсумками аудиту, але серед понад 50 країн, які теж проходили аудит ІМО, результат України можна вважати зразковим. Це однозначно успіх не тільки морської галузі, а й України загалом».

Нині за участі фахівців Держгідрографії триває опрацювання рекомендацій, спостережень і зауважень, що увійшли до проміжного звіту аудиту, та розробки планів з якомога ефективнішого формулювання та виконання коригуючих заходів, що будуть запропоновані державою Україна Міжнародній морській організації.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 2 (55) 2018
 

Плаванню внутрішніми водними шляхами – європейські стандарти безпеки!

З 27 по 29 червня 2018 року в Женеві (Швейцарська Конфедерація) проходила 53-тя сесія Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах (далі – Робоча група).

У роботі сесії брала участь і українська делегація у складі професора Національного університету «Одеська морська академія», члена європейських комісій з розробки стандартів РІС (Річкова інформаційна служба) Гладких І. І., начальника відділу підготовки навігаційних карт та посібників ФДУ «Укрморкартографія» Колінька Т.В. і головного фахівця міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія» Белінського В.Ю.

На сесію були запрошені експерти з Австрії, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Російської Федерації, України та Чехії, представники Дунайської комісії (ДК), делегації від Конфедерації європейських морських технологічних товариств (КЄМТТ), Європейської асоціації човнового спорту (ЄАЧС), Всесвітньої асоціації інфраструктури водного транспорту (ПМАКС), представники компаній «Ноніус інжиніринг» і Transmanche Consultants, а також асоціації Inland Waterways International.

Колективне фото учасників засідання:
Ф. Діонорі – начальник Секції транспортних мереж і логістики відділу сталого транспорту ЄЕК ООН (5-й зліва),
І. Ігнатов – Голова Робочої групи (сидить у центрі),
В. Белінський, Т. Колінько, І. Гладких – українська делегація
(крайні справа)

Відкрив сесію начальник Секції транспортних мереж і логістики відділу сталого  транспорту Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) пан Ф. Діонорі, який у своїй промові наголосив на важливості теми заходу та її ролі у питаннях забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах Європейського регіону. Головою 53-ї сесії Робочої групи було обрано пана І. Ігнатова (Болгарія).

На початку засідання Робоча група підвела підсумки Міжнародної міністерської конференції «Внутрішнє судно­плавство об’єднує», проведеної Міністерством морського господарства та внутрішнього судноплавства Польщі в ЄЕК ООН (18–19 квітня 2018 р., м. Вроцлав, Польща). Робоча група відзначила важливість прийняття міністерської декларації «Судноплавство внут­рішніми водними шляхами у всесвітньому контексті», яку підписали Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Китай, Хорватія, Чехія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Російська Федерація, Словаччина, Таїланд та Україна.

Під час роботи 53-ї сесії було порушено низку важливих питань, що стосувалися основ­них стандартів і параметрів мережі водних шляхів категорії Е («Синя книга» – англ. Blue Book Database). Робоча група попередньо схвалила поправки до третього видання «Синьої книги», запропоновані фахівцями ДУ «Держгідрографія» у частині основних характеристик і параметрів мережі водних шляхів категорії Е та навігаційних характеристик річкових судноплавних  шляхів міжнародного значення, а також затвердила проект поправок до Переліку найважливіших вузьких місць та ланок для мережі водних шляхів категорії Е.

У рамках інформування Робочої групи про стан оновлення резолюцій Європейської економічної комісії ООН з питань річкових інформаційних служб виступили:

 • керівник Групи експертів з систем відображення електронних карт та інформації для внутрішнього судноплавства пан В. Хаупт (Німеччина), який доповів про чинний статус переглянутого стандарту Inland ECDIS для цієї категорії судноплавства;
 • керівник Групи експертів з Міжнародного стандарту для систем виявлення та відстеження суден на ВВШ (VTT) пан С. Бобер (Німеччина), котрий ознайомив учасників з оновленим міжнародним стандартом VTT.

Член української делегації професор І. Гладких підготував для учасників засідання цікаву ілюстровану доповідь з детальним описом перспектив розвитку РІС в Україні. Українські делегати відзначили проблемні аспекти її впровадження, запропонували можливі шляхи їх вирішення, наголосивши на важливості розробки єдиного стандарту підготовки і навчання операторів РІС, а також обґрунтували необхідність створення електронних карт внутрішніх водних шляхів (IENC), що відображають динамічні процеси водної поверхні та рельєфу дна.

Фахівці ДУ «Держгідрографія» зустрілися з паном В. Хауптом й обговорили відмінності між чинними стандартами Inland ECDIS 2.0, 2.1, 2.3 і майбутнім 2.4 та терміни переходу до новішого стандарту виробництва сучасних електронних навігаційних річкових карт. За підсумками цієї зустрічі було отримано документи з повним описом співвідношень між стандартами, пропозицією подальшої співпраці та консультацій у разі виникнення питань при переході на нові стандарти.

Структура РІС в Україні, представлена професором І. Гладких учасникам Робочої групи Розташування РІС на річці Дунай
(взято з презентації члена української делегації І. Гладких)
Використання динамічних компонентів на ЕНК ВВШ (взято з презентації члена української делегації І. Гладких)

Під час засідання Робоча група розглянула питання про хід виконання Директиви 2017/2397 Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійної кваліфікації у внут­рішньому судноплавстві, яка скасовує Директиви 91/672/ЕЕС та 96/50/ЕС. Українська делегація слушно зауважила, що в згаданій вище Директиві не відображено питання щодо професійних вимог до судноводіїв, які керують складами суден із шести і більше барж або довжина складу яких перевищує 240 м.

На порядку денному також стояло питання щодо термінів і визначень, які застосовуються у сфері внутрішнього водного транспорту. Робоча група обговорила надані Білоруссю й Україною зміни та доповнення і звернулася до секретаріату з проханням внести їх до переліку термінів. Було проаналізовано і результати семінару зі статистики на внутрішніх водних шляхах, який провела Робоча група зі статистики на транспорті (WP.6) (12 червня 2018 р.), та можливість подальшої співпраці у питанні електронного опитування E-Inland Waterway. Українська делегація запропонувала WP.6 скористатися досвідом збору та опрацювання статистичних даних Дунайської Комісії.

 Участь делегації України в 53-й сесії Робочої групи ще раз підтвердила факт тісної співпраці ДУ «Держгідрографія» з країнами європейського регіону у сфері розвитку внутрішнього водного транспорту: фахівці установи активно долучилися до розгляду питань з уніфікації технічних приписів для суден внутрішнього плавання та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах, ознайомилися з особливостями розставлення сигнальних знаків для ефективнішої регуляції судноплавства на водних шляхах та позначення штучних об’єктів, взяли участь у розробці відповідних рекомендацій і стандартів для річкового судно­плавства, а також ознайомилися з ієрархією і структурою нормативної та регуляторної документації ЄЕК ООН.

Член української делегації Т. Колінько Член української делегації В. Белінський на фоні будівлі ЄЕК ООН, де проходило засідання 53-ї сесії Робочої групи

Кожна участь Держгідрографії у міжнародних заходах такого роду сприяє інтеграції України в європейські інституції.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 2 (55) 2018
Алла МЯГКОВА,
начальник міжнародного відділу ДУ «Держгідрографія»

Поглиблення міжнародної співпраці з безпеки мореплавства

4–6 липня 2017 року у м. Герцег Нові (Чорногорія) відбулося 20-те засідання регіональної Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях (Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission – MBSHC), що функціонує у рамках Міжнародної гідрографічної організації (МГО).

Україну як члена МГО представляла державна установа «Держгідрографія» у складі в. о. начальника Падакіна Д. Ю. та начальника міжнародного відділу Мягкової А. О.

Метою засідання Комісії був обмін інформацією та обговорення керівних документів і матеріалів з питань навігації, гідрографії, морської картографії та дотримання міжнародних стандартів у цій сфері державами Середземноморського та Чорноморсько-Азовського регіонів. У засіданні взяли участь директор Міжнародної гідрографічної організації (МГО) контр-адмірал Мустафа Іптес, делегати з 22 країн, включаючи асоційованих членів MBSHC і спостерігачів, представники компаній-виробників спеціалізованого програмного забезпечення в галузях морської картографії і гідрографії, серед яких і обидва регіональні центри електронних карт МГО – IC-ENC та PRIMAR. Засідання Комісії проходило під головуванням генерального директора Гідрографічної й океанографічної служби (SHOM) ВМС Франції Бруно Фрашо.

Голова Комісії ознайомив делегатів з результатами, проблемами, актуальними зав­даннями та майбутніми викликами у сфері повноважень і компетенції MBSHC. Зокрема було піднято питання про необхідність розвитку субрегіонального співробітництва з безпеки мореплавства в Чорному та Азовському морях, зв'язків з прибережними державами, які межують з Каспійським морем, що можуть стати важливим кроком для розширення гідрографічного співробітництва у регіоні. Що стосується надання координатору Регіону F планів виробництва ЕНК у масштабних діапазонах UB 4-5-6, то голова Комісії зазначив, що лише Україна виконала свої зобов'язання і вчасно надала актуальну інформацію.

 У ході засідання учасники проаналізували стратегічні показники робочого рівня (WPIs) та ефективності (SPIs) роботи МГО, отримали оновлену інформацію про виконання плану з нарощування потенціалу, зокрема про здійснені та заплановані візити до країн, гідрографічні служби яких перебувають у стадії становлення, важливу роль е-Навчання для нарощування потенціалу та можливості його використання у діяльності МГО. Українська сторона відгукнулася на пропозицію голови BASWG делегувати свого експерта-гідрографа для участі у технічному візиті до Грузії.

Учасники 20-го засідання MBSHC
Робочий момент засідання Комісії Члени української делегації з директором МГО паном Мустафою Іптесом

Українська делегація прослухала виступ декана Світової академії Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб (МАМС) (WWA) пана Омара Фрітса Ерікссона, в якому йшлося про заплановану зміну статусу Асоціації на міжурядову організацію та було окреслено ключові переваги набуття нового статусу, а саме підвищення рівня міжнародного визнання стандартів, чинних рекомендацій і керівництв МАМС, більш інтенсивну гармонізацію цих стандартів шляхом безпосереднього залучення урядів до нормотворчої роботи, поглиблення взаємодії МАМС як рівноправного партнера з Міжнародною морською організацією (ММО) та МГО.

Зацікавила учасників за­сідання презентація Секретаріатом напрацювань з розробки системи МГО з управління інформацією, з якою членів MBSHC ознайомив асистент директора Ів Гійям. Зокрема він розповів про такі інструменти системи:

 • єдиний інтерфейс для ГІС-програм МГО;
 • база даних МГО, яка у результаті останнього вдосконалення містить дати підписання країнами Конвенції СОЛАС, дані про уповноважену гідрографічну службу, функцію з розповсюдження інформації з безпеки на морі (MSI) та інформацію про первинний картографічний орган;
 • база даних МГО з інформацією по регіонах: можливість виведення з публікації С-55 ГІС-даних для внутрішнього використання Секретаріатом; використання комплексних звітів CATZOC для потреб засідання регіональних гідрографічних комісій;
 • каталог МГО з покриття електронними навігаційними картами (ЕНК): додаткові шари, межі регіонів для потреб нарізки міжнародних (INT) карт, батиметрія, поточна робота з наявними ЕНК, що значно спрощує і підвищує ефективність роботи Секретаріату.

У рамках засідання було обговорено поточний стан надання гідрографічних послуг і реалізації чинних стандартів щодо специфікації продукції, реєстру кодів виробників даних, електронних навігаційних карт, вироблених за стандартом S-101, підготовки і підтримки INT-карт та нарізки ЕНК.

Неодноразово на засіданні Комісії наголошувалося на необхідності тіснішої співпраці національних координаторів з поширення інформації з безпеки з відповідним координатором NAVAREA; використання при коригуванні термінології та форматів, що використовуються у повідомленнях MSI, спільної публікації МГО/ММО/ВМО «Посібник з інформації щодо безпеки на морі (MSI)»; тіснішої співпраці між координатором NAVAREA та координатором з нарощування потенціалу при плануванні та відборі студентів для відповідних навчальних курсів; пошуку можливостей для підвищення інформованості суспільства про роль гідрографії та важливість покращення знань про моря й океани на підтримку сталого розвитку і зниження ризику катастроф.

Активну участь в обговоренні окреслених питань брали представники ДУ «Держгідрографія», яка проінформувала Комісію про загальні тенденції у виробництві морських карт і виконанні гідрографічних промірів у водах Чорного та Азовського морів. Кількість вироб­лених Україною карт значно зросла: паперових карт – до 177 одиниць, паперових карт на внутрішні водні шляхи – до 129 одиниць, INT-карт – до 15 одиниць, електронних навігаційних карт – до 239 одиниць, виданих комірок ЕНК – до 77 одиниць. Також з метою перевидання морських навігаційних карт та підготовки до видання комірок електронних карт було виконано комплексні гідрографічні зйомки в морських акваторіях України протягом 2015–2017 рр.

Досить неочікуваним для учасників виявилося подання Російською Федерацією національного звіту, який її представники надали вже у ході роботи 20-го засідання MBSHC і електронну версію якого було розміщено на веб-сторінці МГО лише увечері першого робочого дня. Ознайомившись зі звітом РФ, українська делегація виявила в ньому численні факти порушень міжнародного та національного законодавства України, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» (A/Res/68/262) від 27.03.2014 р. та «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» (A/Res/71/205) від 19.12.2016 р., про що негайно було повідомлено асистенту директора МГО Іву Гійяму та голові MBSHC пану Бруно Фрашо. У результаті неформальних перемовин українській делегації було запропоновано підготувати офіційну заяву щодо змісту національного звіту Росії. А з метою запобігання відображенню з боку РФ статистичних показників тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь у документах МГО, українська делегація підготувала й оприлюднила офіційну заяву до MBSHC, у якій з посиланням на відповідні резолюції ООН було зафіксовано факти нахабного порушення Росією міжнародного права. Представники ДУ «Держгідрографія» наполягали, щоб Комісія видалила такий звіт з веб-сторінки і у подальшому не посилалася на нього у будь-яких інших документах МГО, а також попросили перешкоджати Російській Федерації у спробах будь-яким чином легітимізувати анексію АР Криму і м. Севастополь та окупацію частини території України. Окрім цього, українська делегація підготувала проект застереження з невизнання МГО жодної зміни статусу зазначених вище українських територій, разом з прилеглими територіальними водами та морськими зонами, і запропонувала представнику Секретаріату МГО оприлюднити це застереження.

Відповідно до програми засідання українська делегація проінформувала учасників про видання та оновлення INT-карт українського виробництва: № 3883 «Від Сімеїза до Гурзуфа», № 3819 «Підходи до острова Зміїний та гирла Бистре», № 3888 «Від мису Станіслав до селища Кізомис», № 3885 «Від селища Кізомис до порту Херсон», а також про підготовку до видання у поточному році карти INT 3405 «Від Очакова до річки Південний Буг». До відома держав-членів MBSHC було доведено інформацію про заплановане протягом 2017 р. оновлення таких карт міжнародної колекції як № 3226 INT 3816 «Від острова Зміїний до мису Тарханкут» масштабу 1:300 000, № 3615 INT 3884 «Порт Миколаїв» масштабу 1:10 000 та стан зони відповідальності України в Чорному та Азовському морях, впровадження Україною системи комірок електронних карт 1, 2, 3 та 4-го масштабних діапазонів (усього 77 комірок), а також про забезпечення доступності зазначеного продукту для користувачів. Крім цього, учасників засідання було інформовано про заплановане на 2018 р. видання комірок 5-го масштабного діапазону у кількості 56 одиниць, що сприятиме зменшенню кола проблемних питань з перекриття даних, та стан виконання ДУ «Держгідрографія» рекомендацій МГО щодо нанесення попередніх (П) та тимчасових (Т) Повідомлень мореплавцям на електронні навігаційні карти усіх масштабних діапазонів.

Наприкінці 20-го засідання Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях було розглянуто та ухвалено низку організаційних питань. Зокрема, голова MBSHC Б. Фрашо та директор МГО М. Іптес доповіли про підготовчі заходи до 1-ї сесії Ради МГО – новоствореного органу, про обрання до його складу Франції, Італії та Туреччини як держав-представників від MBSHC. Учасники засідання були ознайомлені з попереднім порядком денним майбутньої сесії та процедурами подання пропозицій. Головування в Комісії, згідно зі Статутом, автоматично перейшло від Франції до Чорногорії як країни, у якій відбувалося засідання MBSHC. Чорногорія, маючи на це право, добровільно відмовилася від головування. Тому, за погодженням з діючим головою Б. Фрашо, його заступник Лука Мітрович запропонував присутнім членам MBSHC взяти на себе виконання обов'язків голови Комісії. Єдиною країною, що запропонувала свою кандидатуру, виявилася Італія в особі Луїджі Сінапі. Після одностайного голосування Італію було обрано головою Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях (MBSHC).

Наступне 21 засідання MBSHC, яке відбудеться 18–20 червня 2019 року, делегація Іспанії запропонувала прийняти у себе. Але остаточне рішення зобов'язалася повідомити після узгодження такого заходу з вищими органами держави.

Підсумовуючи результати участі представників України у засіданні Комісії, можна з упевненістю сказати, що позицію нашої делегації взято до уваги і враховано. Отриманий на засіданні досвід сприятиме подальшому підвищенню іміджу та авторитету України у морській галузі і буде використовуватися в інтересах розвитку національної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення. ДУ «Держгідрографія» поглибила співпрацю з гідрографічними службами держав середземноморського регіону і, перш за все, чорноморського регіону у питаннях обміну гідрографічною інформацією, виробництва морських навігаційних карт відповідно до стандартів МГО, а також інформування мореплавців про зміни навігаційно-гідрографічних умов судноплавства.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 2 (53) 2017
Олексій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
позаштатний кореспондент

Єдність і партнерство як основа розвитку транспортної системи України

27–29 вересня поточного року в м. Одеса відбувся черговий Між­народний Чорноморський транспортний форум «TRANS EXPO ODESSA». Складовою Форуму стала 20-та ювілейна Міжнародна конференція «Транспортна система України в системі трансконтинентальних транспортних маршрутів», у рамках якої пройшли 20-та ювілейна Міжнародна виставка з транспорту і логістики «ТрансУкраїна 2017», спеціалізовані виставки «ТрансРейл Україна 2017», «Комерційний і муніципальний транспорт 2017», а також 14-та Міжнародна виставка з судноплавства, суднобудування й розвитку портів «Одеса 2017», участь у якій взяла і ДУ «Держгідрографія».

Стенди ДУ «Держгідрографія» чекають на своїх відвідувачів
Стенди ДУ «Держгідрографія» чекають на своїх відвідувачів

Щорічне проведення Форуму стало вже доб­рою традицією, а кожен такий захід позитивно впливає на розвиток і становлення України як морської держави. Цього року на одному майданчику зібралися представники з понад 150 провідних компаній і підприємств з України, Білорусі, Грузії, Латвії, Греції, Туреччини, Франції, Італії, Німеччини, Англії, Китаю та багатьох інших країн. Професіонали обговорювали і вирішували проблеми транспортної галузі, налагод­жували зв’язки з новими міжнародними партнерами, цікавилися проектами з реконструкції та модернізації морської і річкової інфраструктури.

Питання, що обговорювалися на Форумі, свідчать про серйозність намірів України і надалі розвивати морське і річкове судноплавство, виводити його на сучасний високотехнологічний рівень. Це підтверджує і тематика засідань:

 • суднобудуванню – ефективне законодавче регулювання;
 • шляхи розвитку системи державного регулювання діяльності морського і річкового транспорту;
 • реформування морської і портової галузі як основи для залучення інвестицій;
 • розвиток трансчорноморських контейнерних ліній;
 • міжнародні інтермодальні перевезення (контейнерні, авіа, автопоромні, залізнично-поромні);
 • підготовка та дипломування моряків;
 • проблеми комплексного, системного підходу з вирішення екологічних питань у роботі морських портів України;
 • проектування, будівництво і експлуатація інженерних і гідротехнічних споруд.

Як наголосив директор Департаменту реформування та функціонування морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Олександр Басюк, реформування морської галузі, створення Морської адміністрації України, функціонування транскаспійських транспортних маршрутів Європа–Азія, а також інтеграція внутрішніх водних шляхів України в регіональну TEN-T-мережу Євросоюзу є пріоритетними завданнями для нашої держави. Він зазначив, що проведення подібних заходів важливе для подальшого розвитку вітчизняної транспортної галузі і свідчить про те, що Міжнародний Чорноморський транспортний форум має неабиякий авторитет серед гравців транспортного ринку як на просторі України, так і далеко за її межами. Під час роботи Форму всі без винятку учасники наголошували на тому, що спільними зусиллями, підтримкою і взаємопорозумінням можна досягнути бажаних результатів.

Зацікавила відвідувачів і 14-та Міжнародна виставка із судноплавства, суднобудування й розвитку портів «Одеса 2017», на якій були представлені різноманітні експозиції: суднові пристрої, навігаційні системи та обладнання, порти і портове обладнання, морське і річкове судноплавство; галузеві послуги: сюрвеєрське обслуговування, морська освіта, а також експозиції, присвячені екології і безпеці на водному транспорті. У роботі виставки взяли участь понад 30% нових учасників, що свідчить про зацікавленість іноземних партнерів морською галуззю України та її транзитним потенціалом.

Держгідрографія представляла зразки морських навігаційних паперових карт і карт внутрішніх водних шляхів, посібники для плавання, навчальну та методичну літературу власного виробництва. Стендами з цією продукцією цікавилися не лише судноводії, а й представники суднобудівних і судноремонтних компаній, виробники суднового, гідротехнічного і навігаційного обладнання.

Виставка для Держгідрографії пройшла у режимі конструктивного діалогу з діючими і потенційними партнерами, що ще раз підтвердило високу якість українських навігаційних карт, їх відповідність міжнародним стандартам.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 2 (53) 2017
Робочий момент сесії
Робочий момент сесії
Валерій ШЕПЕЛЬ,
начальник ЦНГІ державної установи «Держгідрографія»

З метою підтримки безпеки навігації

06–10 березня 2017 року у місті Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) відбулася четверта сесія Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування Міжнародної морської організації (МMO), в якій взяли участь начальник ЦНГІ державної установи «Держгідрографія» Шепель В. М. та головний фахівець міжнародного відділу установи Белінський В. Ю.

Відкрив сесію Голова Підкомітету пан Рінґо Лейкман. На її початку учасники ухвалили попередній порядок денний та графік проведення засідання, взявши до уваги внесені зміни і доповнення, підтримали пропозицію Секретаріату ММО утворити з числа присутніх фахівців п’ять робочих груп, які одночасно з участю у пленарних засіданнях будуть детально опрацьовувати представлені до розгляду, обговорення і затвердження технічні документи, зокрема Робочу групу з навігації, Робочу групу із зв’язку, Робочу групу з пошуку та рятування, Групу експертів із суднових маршрутів та Групу з розробки проектів документів.

Співробітники Держгідрографії брали участь у роботі пленарних засідань, оскільки питання порядку денного, що безпосередньо стосувалися діяльності установи, розглядалися виключно у рамках згаданих засідань.

У ході пленарного засідання співробітники Держгідрографії провели робочу зустріч з головою Координаційної ради ММО НАВТЕКС, співробітником Гідрографічної служби Великобританії паном Вільямом ван ден Бергом та секретарем згаданої Координаційної ради паном Ларрі Беннеттом. На зустрічі був присутній радник Посольства України у Великобританії – заступник постійного Представника України у ММО пан Віталій Мошківський.

У розмові з керівництвом Координаційної ради ММО НАВТЕКС порушувалися питання про роботу російської радіостанції НАВТЕКС у м. Таганрог на міжнародній частоті 518 кГц. Віднині вона буде функціонувати виключно на національній частоті 490 кГц, а на частоті 518 кГц працюватиме радіостанція Новоросійськ НАВТЕКС.

Порушує Російська Федерація (РФ) свої зобов’язання і щодо інформування Держгідрографії, яка є національним координатором навігаційних попереджень в Україні, про зміни навігаційної обстановки, що впливають на безпеку плавання у прибережних водах Кримського півострова, як це передбачено положеннями п. 3.6.1 спільної публікації МГО/ММО/ВМО – «Посібник з інформації щодо безпеки на морі (MSI)» (Публікація МГО S-53, редакція 2016 року). Внаслідок чого українська сторона змушена дублювати через станцію Бердянськ НАВТЕКС навігаційні попередження (ПРИП) про зміни у навігаційній обстановці, у тому числі і про проведення заходів з бойової підготовки (артилерійських, ракетних стрільб та ін.), що впливають на безпеку плавання, лише після отримання інформації через систему супутникового зв’язку INMARSAT від Координатора району NAVAREA III (Іспанія, м. Кадіс).

Під час бесіди вкотре було позитивно оцінено своєчасність встановлення Держгідрографією радіостанції НАВТЕКС у м. Бердянськ та початок її роботи відразу після відключення радіостанції НАВТЕКС у м. Керч. Радіостанція Бердянськ НАВТЕКС працює за розкладом, затвердженим Координаційною радою ММО НАВТЕКС для радіостанції Керч НАВТЕКС. Відповідні зміни було внесено до публікації «Опис радіосигналів Адміралтейства» (Admiralty List of Radio Signals).

Роз’яснюючи особливості роботи Координаційної ради з державами-членами ММО при вирішенні питань, які входять до кола повноважень цього органу, пан Вільям ван ден Берг наголосив, що Координаційна рада підтримує зв’язок з національними координаторами НАВТЕКС. Якщо на цьому рівні вичерпані всі можливості налагодити ефективний діалог сторін, конструктивно вирішити наявні питання і проблеми, Рада звертається до держав-членів ММО на вищому, офіційному рівні – через представників цих держав при Організації.

У ході цієї зустрічі представники Держгідрографії поінформували пана Вільяма ван ден Берга про розпочатий процес модернізації та підсилення діючих українських станцій НАВТЕКС (Одеса, Бердянськ) резервними дублюючими передавачами.

Після завершення бесіди заступник постійного Представника України у ММО пан Віталій Мошківський запропонував ще раз стисло озвучити інформацію про порушення РФ порядку передач MSI, попередньо викладену у вербальній ноті Посольства України, під час коментування звіту голови Координаційної ради ММО НАВТЕКС, який мав бути представлений на 4-й сесії МMO NCSR, оскільки це сприятиме кращій обізнаності міжнародної спільноти щодо поточної ситуації з цього питання. Українська сторона при підготовці до наступних сесій цього та інших робочих органів ММО і надалі буде послідовно дотримуватися зайнятої позиції стосовно невідкладного інформування міжнародних організацій і про інші випадки порушень з боку Російської Федерації.

Делегація України також звернула увагу держав-членів ММО на факти перешкоджання російською станцією НАВТЕКС, розташованою у Новоросійську, роботі української станції Одеса - НАВТЕКС, а також про припинення РФ передавання інформації про зміни навігаційної обстановки, що впливає на безпеку мореплавства.

Завершуючи роботу Підкомітету, його Голова закликав учасників взяти до відома подану Українською морською пошуково-рятувальною службою «Заяву про можливі наслідки для проведення операцій з пошуку та рятування у північній частині Чорного моря», в якій йдеться про перешкоджання з боку Росії здійсненню пошуково-рятувальних операцій у північній частині Чорного моря, наголошується на протизаконних її діях, спрямованих на порушення суверенних прав України як прибережної держави у морських районах навколо Кримського півострова – території України, що створюють перешкоди для виконання Україною її міжнародних зобов’язань у сфері пошуку та рятування на морі.

У згаданому документі підкреслюється, що такі дії РФ порушують загальновизнані фундаментальні принципи та норми міжнародного права, чинні міжнародні договори, схвалені як ООН, так і на двосторонньому та регіональному рівнях. Водночас у ньому зазначено, що попри об’єктивні ускладнення, спричинені російською агресією, Україна продовжує виконувати у повному обсязі взяті на себе міжнародно-правові зобов’язання у сфері пошуку та рятування.

Після оголошення цього документа представник РФ у своєму виступі звинуватив Україну у політичній складовій заяви, наголошуючи при цьому на «належному виконанні» російською стороною своїх міжнародних зобов’язань у частині забезпечення безпеки судноплавства у водах під юрисдикцією РФ, а також на тому, що «морські рятувальні підцентри у Керчі та Севастополі працюють у штатному режимі».

Делегація України у коментарі спростувала звинувачення РФ щодо політичності документа, довівши їх необґрунтованість, і закликала держави-члени ММО не визнавати незаконні та односторонні дії Росії, які перешкоджають виконанню Україною своїх міжнародних зобов’язань у прилеглих до Кримського півострова морських районах, посилаючись на необхідність дотримання положень Резолюції Генасамблеї ООН A/RES/68/262 від 27 квітня 2014 року та A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року, що підтверджують статус Автономної Республіки Крим (АРК) та міста Севастополь як частини території України та засуджують тимчасову окупацію Криму з боку РФ.

Підсумовуючи результати 4-ї сесії NCSR ММО, можна зробити такі висновки:

 • Оприлюднення фактів порушення РФ порядку передавання навігаційної інформації з безпеки мореплавства (MSI) на засідання Підкомітету ММО спонукатиме Координаційну раду ММО НАВТЕКС до включення зазначеного питання до річного звіту за 2017 рік, який буде представлений на наступному засі­данні Підкомітету.
 • У документах робочих органів ММО вперше зафіксовано позицію України щодо ускладнень для пошуково-рятувальних операцій у північній частині Чорного моря, які виникли внаслідок тимчасової окупації Росією АР Крим та м. Севастополь.

Для належної підтримки безпеки навігації у прилеглих до Кримського півострова морських районах державна установа «Держгідрографія» вважає за доцільне на постійній основі здійснювати моніторинг роботи станцій НАВТЕКС у містах Новоросійськ та Таганрог і регулярно інформувати Секретаріат ММО через Підкомітет і КБМ про порушення з боку Російської Федерації.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 1 (52) 2017

Міжнародний досвід – у практику картовиробництва

З 24 по 28 квітня поточного року у Монако (Князівство Монако) проходила Перша сесія Асамблеї Міжнародної гідрографічної організації (МГО).
    У роботі сесії взяли участь понад 300 делегатів з 86 держав-членів МГО, серед яких представники 6 країн, що недавно стали членами Організації, делегація Республіки Конго, членство якої в МГО призупинено, представники міжурядових і неурядових організацій та промислових компаній, чия продукція була представлена в рамках гідрографічної виставки.
   Державну установу «Держгідрографія» на сесії Асамблеї представляли заступник начальника установи Осипчук С. Н., начальник ФДУ «Укрморкартографія» Марченко О. Г. та головний фахівець міжнародного відділу Держгідрографії Белінський В. Ю.

Під час роботи сесії делегати заслухали звіти керівників Фінансового комітету, Міжнародного координаційного комітету (IRCC), Комітету з гідрографічних послуг і стандартів (HSSC), а також Підкомітету з нарощування потенціалу (CBSC) і Робочої групи з інфраструктури морських просторових даних (MSDIWG), ознайомилися з новою редакцією Резолюції МГО 4/1967 «Підводні кабелі», яку затвердили одноголосно.

Обговорили делегати й інші важливі напрямки подальшої спільної роботи держав-членів МГО, зокрема стан картографічного виробництва, розробку і видання МНК, реалізацію заходів з гармонізації покриття електронними навігаційними картами вод Середземного і Чорного морів, ухвалили поправку до статуту регіональної Гідрографічної комісії по Середземному і Чорному морях, а також план її роботи на найближчі роки.

У ході сесії було подано низку конструктивних пропозицій, які підтримала делегація України. Зокрема це:

 • пропозиція Франції PRO-2 доручити IRCC розробити та втілити в рамках Програми МГО з нарощування потенціалу стратегію дистанційного онлайн-навчання. Оскільки декілька навчальних закладів у різних куточках світу пропонують сьогодні розрізнені дистанційні навчальні курси з різних аспектів гідрографії, які розроблено без участі експертів з робочих органів МГО та офіційного схвалення з боку Організації, Асамблея доручила IRCC враховувати потенціал і перспективи дистанційного навчання при розробці та реалізації Стратегії з нарощування потенціалу;
 • пропозиція Італії PRO-8 про необхідність перегляду чинної редакції стандартів з питань кваліфікації гідрографів, для чого запропонувала доручити Секретаріату МГО розробити опитувальник, адресований національним гідрографічним службам;
 • пропозиція Японії PRO-3 про перегляд Резолюції МГО 1/2005 у чинній редакції «Реагування МГО на стихійні лиха»;
 • спільна пропозиція Канади, Франції та Сполучених Штатів Америки PRO-5 щодо розробки програми МГО з оцінювання даних супутникової батиметрії та картографування для некартографованих та недостатньо картографованих районів, а також пропозиція Секретаріату МГО PRO-11 про необхідність прийняття Резолюції про поліпшення доступності батиметричних даних в усьому світі;
 • пропозиція Сполучених Штатів Америки PRO-7 керуватися Спільними принципами управління геопросторовою інформацією, розробленими Комітетом експертів з управління глобальною геопросторовою інформацією ООН (UN-GGIM), який наголошує на важливості доступності усіх наявних геопросторових даних широкому загалу користувачів та управління цими даними у межах спільної структури.

Асамблея розглянула і затвердила Робочу програму МГО та бюджет МГО на 2018–2020 рр.

На сесії також було обрано нового Генерального секретаря МГО. Ним став д-р Матіас Йонас (Німеччина). Директорами обрано контр-адмірала Мустафу Іптеса (Туреччина) та капітана Абрахама Кемпфера (Південна Африка). Усі вони виконуватимуть свої обов’язки з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2020 року. Схвалила Асамблея і процедуру обрання голови Ради МГО та його заступника на період 2017–2020 рр.

Надзвичайно важливим заходом у рамках сесії Асамблеї стала промислова виставка гідрографічного і спеціального обладнання та програмного забезпечення, в якій взяли участь компанії-виробники з Канади, Німеччини, Нідерландів, Данії, США, Великобританії, Франції, Норвегії та ін.

Завдяки цій виставці українська делегація мала можливість ознайомитися з новітніми розробками провідних фірм світу для виконання гідрографічних промірів, зокрема безпілотними надводними та підводними суднами, а також обробки первинних даних з метою їх подальшого використання у картографічному виробництві. Головними напрямками роботи виставки були демонстрація досягнень у галузі створення і використання спеціального профільного обладнання, вирішення проблем підготовки персоналу, розвиток спеціалізованого програмного забезпечення і технологічних рішень із захисту й управління гідрографічними, батиметричними та іншими видами даних. Особливу увагу учасники промислової виставки приділили технологічним рішенням та демонстрації спеціальних програмних засобів для моніторингу стану навколишнього середовища, системам компіляції даних з різних джерел та їх оперативної обробки і доведення до відома зацікавлених користувачів.

У рамках української експозиції на гідному рівні було представлено зразки морських паперових карт національної колекції, паперових навігаційних карт внутрішніх водних шляхів, міжнародні (INT) карти, що видаються державною установою «Держгідрографія» згідно з вимогами МГО, «Атлас навігаційних карт Чорного моря», інші спеціальні публікації, а також мультимедійну продукцію виробництва ФДУ «Укрморкартографія».

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 1 (52) 2017
Робочий момент сесії
Олег МАРЧЕНКО,
начальник ФДУ «Укрморкартографія»

Судноплавство на внутрішніх водних шляхах Європи:
розвиток міжнародного співробітництва

15–17.02 поточного року у м. Женева (Швейцарська Конфедерація) відбулося засідання 50-ї сесії Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах (SC.3/WP.3) (далі – Робоча група), що працює в рамках Робочої групи з питань внутрішнього водного транспорту Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ООН).
У зв’язку зі створенням системи навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) судноплавства на морських і внут­рішніх водних шляхах (ВВШ) України та забезпечення безпеки судноплавства на них, реорганізацією системи навігаційного забезпечення і подальшою модернізацією засобів навігаційного обладнання (ЗНО) для облаштування ВВШ України відповідно до чинних європейських технічних приписів і правил безпеки на внутрішніх водних шляхах, українська делегація у ході роботи сесії ознайомилася з діяльністю Робочої групи, отримала інформацію про поточний стан і тенденції розвитку внутрішнього водного транспорту, здійснила аналіз ієрархії і структури нормативної та регуляторної документації ЄЕК ООН у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах для подальшого впровадження у діяльності ДУ «Держгідрографія». Цікавили українську делегацію і питання створення та підтримки міжнародних стандартів з безпеки плавання суден на внутрішніх водних шляхах в європейському регіоні, управління, легітимності, фінансування технічних процесів розвитку судноплавства на внут­рішніх водних шляхах Європи.

Представники української делегації взяли участь у розгляді рекомендацій, що стосуються уніфікації технічних приписів для суден внутрішнього плавання та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах, особливостей розставлення сигнальних знаків, що регулюють внутрішнє судноплавство, та позначають штучні об’єкти, а також створенні відповідних рекомендацій і стандартів для річкового судноплавства.

Крім України, у засіданні Робочої групи брали участь делегації експертів з Бельгії, Болгарії, Казахстану, Литви, Польщі, Російської Федерації, Сербії, Словаччини та Швейцарії, а також представники Центральної комісії судноплавства по Рейну (ЦКСР), Дунайської комісії (ДК) і Міжнародної комісії по басейну річки Сава (Савської комісії або СК), делегації від Євразійської економічної комісії (ЄАЕК), Європейської асоціації човнового спорту (ЄАЧС) і Конфедерації європейських морських технологічних співтовариств (КЄМТС). Були представники і Європейського Союзу (ЄС).

На прохання секретаріату на сесію прибули представники Річкової адміністрації пониззя Дунаю (Галац), Морського інженерного бюро, ПО «Шлях із варягів у греки» та Російської асоціації яхтингу. Робота проходила у тісному співробітництві з національними і регіональними службами країн-учасниць, представниками річкових комісій.

Під час 50-ї сесії Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах українська делегація чітко відстоювала інтереси України, керуючись Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради, указами Президента та постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України і Міністерства інфраструктури України, а також укладених Україною міжнародних договорів.

Необхідності в упередженні, недопусканні та блокуванні можливих кроків представників російської сторони, спрямованих на легітимізацію анексії Російською Федерацією АР Крим та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу АРК, протягом зустрічі не виникало. Були враховані та за необхідності використані відповідні положення резолюцій Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» (A/Res/68/262) від 27.03.2014 та «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» (A/Res/71/205) від 19.12.2016.

Українська делегація чітко слідкувала за тим, щоб у документах за результатами обговорень Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах не було відображено з боку Російської Федерації статистичних показників, що стосуються тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, зокрема інформації соціально-економічного характеру.

Усю роботу було спрямовано на захист національних інте-ресів України, підвищення її міжнародного авторитету та іміджу рівноправного міжнародного партнера в галузі морського та річкового транспорту.

За результатами дискусії та розгляду Робочою групою основ­них питань українською делегацією було подано такі пропозиції щодо забезпечення подальшої участі нашої держави у створенні єдиної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах України та забезпечення безпеки судноплавства на них:

 • Продовжити роботу над виконанням Європейських правил судноплавства внутрішніми водними шляхами (ЄПСВВШ), 5-та редакція.
 • Взяти до уваги та використовувати у роботі спеціальний документ «Сигналізація на внут­рішніх водних шляхах».
 • Додатково опрацювати спеціальну публікацію Переліку основних стандартів і параметрів мережі водних шляхів категорії Е «Синя книга» в частині, що стосується України, і повідомити результати секретарю Робочої групи.
 • Забезпечити опрацювання переглянутої Резолюції № 49 «Перелік найважливіших вузьких місць і відсутніх ланок у мережі водних шляхів категорії Е» в частині, що стосується України, і повідомити результати секретарю Робочої групи.
 • Забезпечити опрацювання Резолюції № 52 «Європейська мережа прогулянкового судноплавства внутрішніми водними шляхами» в частині, що стосується України, і повідомити результати секретарю Робочої групи.
 • Продовжити роботу над запитальником про особливості регіональних та національних вимог до правил судноплавства внутрішніми водними шляхами.
 • Взяти до уваги доповнення до стандарту та з метою впровадження опрацювати Міжнародний стандарт з повідомлень судноводіїв на внутрішніх водних шляхах (Резолюція № 80).
 • Розглянути можливість/необхідність участі української делегації у засіданні Неофіційної групи експертів ЄПСВВШ, приуроченому 51-й сесії SC.3/WP.3 (червень 2017 року).
 • Розглянути можливість/необхідність участі представників України у роботі групи експертів-добровольців з питань Резолюції № 61, зустріч якої попередньо запланована на жовтень/листопад 2017 року, та інших заходах.

Підсумовуючи участь представників України у засіданні Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах, слід зазначити, що такого роду заходи сприяють підвищенню міжнародного авторитету та іміджу України, поглиблюють співпрацю з річковими службами держав-членів Європейського Союзу у питаннях обміну технічною інформацією, розробки річкових стандартів, інформування судноводіїв про режим плавання і зміни навігаційно-гідрографічних умов судноплавства на внутрішніх водних шляхах.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 1 (52) 2017

Співробітництво морських країн і безпека мореплавства

3–4 травня 2016 року в Стамбулі (Турецька Республіка) під головуванням директора Управління навігації, гідрографії та океанографії ВМС Туреччини (TN-OHNO) капітана Ерхана Гезгіна відбулося 13-те засідання Робочої групи з безпеки мореплавства в Чорному та Азовському морях (BASWG), що функціонує в рамках регіональної Гідрографічної комісії Міжнародної гідрографічної організації (МГО).

Метою засідання, у якому взяли участь представники Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії та України, директор Міжнародного гідрографічного бюро (МГБ) контр-адмірал Мустафа Іптес та представник гідрографічної служби Франції – національний координатор Регіону F з виробництва карт міжнародної колекції Ерік Ланглуа, було обговорення питань гідрографії, океанографії, морської картографії, розповсюдження інформації з морської безпеки (MSI), співробітництва між країнами Чорноморсько-Азовського регіону на виконання вимог Конвенції Міжнародної морської організації з безпеки життя людини на морі (СОЛАС) та рекомендацій МГО.

Учасники засідання заслухали вступні промови капітана Е. Гезгіна та директора МГБ контр-адмірала М. Іптеса, в яких висвітлено загальний стан справ, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Окрему увагу ними було приділено ситуації в зоні відповідальності України в Чорному та Азовському морях.

У ході засідання директор МГБ М. Іптес привітав українську делегацію з успішною ратифікацією «Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію» (Протокол поправок) прийняттям Закону України від 02.09.2015 № 663-VIII і висловив обґрунтовані сподівання на проведення у 2017 році першої сесії Асамблеї МГО у форматі, передбаченим оновленою Конвенцією МГО, згідно з Протоколом поправок.

На засіданні представники Держгідрографії довели до відома директора МГБ і голови BASWG інформацію про потребу установи в участі її співробітників у навчальних курсах і семінарах, які проводяться в рамках МГО. У свою чергу директор МГБ високо оцінив якість підготовки українських фахівців з морської картографії та гідрографії й рекомендував керівництву ДУ «Держгідрографія» розглянути можливість підготовки спеціалістів інших гідрографічних служб, шляхом акредитації українських вищих учбових закладів на відповідні рівні підготовки згідно з чинними стандартами МГО.

Українська делегація ознайомила учасників із ситуацією навколо міжнародних карт, які видає та розповсюджує Україна (видано 2 нові карти; 3 карти погоджено національним координатором регіону F та готуються до видання протягом 2016 року; 4 карти очікують на погодження та включення до міжнародної колекції; 5 карт заплановано оновити протягом 2016 року); доповіла про стан справ із забезпеченням доступності для користувачів системи комірок електронних карт 1, 2, 3 та 4-го масштабних діапазонів (їх доступність через Регіональний координаційний центр електронних навігаційних карт PRIMAR) та проінформувала членів робочої групи BASWG про розробку й впровадження електронних карт 5-го масштабного діапазону і збільшення їх кількості з 39 до 55 за рахунок отримання нових матеріалів комплексних гідрографічних робіт; представила узагальнений звіт щодо роботи Центру навігаційно-гідрографічної інформації державної установи «Держгідрографія», який здійснює оповіщення мореплавців про зміни навігаційної обстановки і режиму плавання у морських водах України. Крім зазначеного, українська делегація проінформувала присутніх про запуск у роботу берегового радіоцентру НАВТЕКС у м. Бердянськ замість станції НАВТЕКС у м. Керч у зв’язку з анексією Кримського півострова Російською Федерацією.

Перед учасниками 13-го засідання виступив національний координатор міжнародного картографування Регіону F, який представив розгорнуту програму діяльності Робочої групи з координації міжнародного картографування (ICCWG) у Регіоні F та висловив свої думки стосовно нової редакції проекту Каталогу Середземноморської міжнародної групи з картографування (MEDINTCHART).

Учасники заслухали інформацію присутніх членів BASWG щодо прогресу у стані покриття Чорного та Азовського морів міжнародними (ІNТ) картами.

Присутні визнали необхідність постійного оновлення та підтримки на рівні сучасності національних даних згідно зі спеціальною публікацією С-55 Міжнародної гідрографічної організації, зокрема щодо якості виконання гідрографічних промірів, підготовки і видання морських карт, публікацій і розповсюдження інформації з морської безпеки (MSI).

На засіданні було розглянуто та прийнято низку організаційних питань. Зокрема, державою-головою BASWG одностайно обрано Туреччину; головою Робочої групи, за підтримки учасників, визначено, що наступне засідання BASWG відбудеться у 2018 році, зважаючи на той факт, що у 2017 році заплановано робочу зустріч усіх членів у рамках 20-го засідання регіональної Гідрографічної комісії по Середземному та Чорному морях МГО, яке прийматиме Чорногорія.

З огляду на те, що на сьогоднішній день усі країни-члени BASWG вже приймали у своїх державних інституціях засідання Робочої групи, та беручи до уваги систематичне ігнорування засідань Російською Федерацією, Робоча група вирішила, що засідання BASWG у 2018 році прийматиме Румунія.

Досягнуто попередньої домовленості стосовно того, що приймаючою стороною засідання BASWG у 2020 році стане Україна, яка має успішний досвід проведення таких заходів (16 засідання Середземноморської гідрографічної комісії (Одеса, 2009 р.) та BASWG (Київ, 2008 р.).

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 1 (50) 2016
Перед учасниками Форуму виступає і дає пояснення начальник філіалу ФДУ «Укрморкартографія» О. Борис
Перед учасниками Форуму виступає і дає пояснення начальник філіалу ФДУ «Укрморкартографія» О. Борис

Транспортна галузь і навігація

20–22 жовтня поточного року в Одесі відбувся Міжнародний Чорноморський транспортний форум 2015, у роботі якого взяли участь представники державних і комерційних компаній з 19 країн світу, діяльність яких пов’язана з різними напрямками транспортної галузі – портами, залізницею, автомобільним транспортом, морським і річковим судноплавством.

У рамках Форуму розглядалися питання розвитку транспортного комплексу України у системі міжнародних сполучень, були представлені напрацювання з формування морської доктрини нашої держави, стратегія розвитку морської портової інфраструктури.

Не менш важливим заходом, покликаним внести вагомий вклад у формування України як морської держави, став круглий стіл «Розвиток річкових вантажоперевезень і перевезень „річка–море”: виклики і перспективи», на якому піднімалися питання розвитку інфраструктури внутрішніх водних шляхів для підвищення ефективності транспортування вантажів, зокрема обговорювалися міжнародні проекти з розвитку річкового судноплавства (Дунай, Дніпро, Південний Буг).

Для ДУ «Держгідрографія» участь у цьому міжнародному Форумі була дуже важливою, адже вона єдина державна структура, уповноважена забезпечувати морське і річкове судноплавство картографічною продукцією й навігаційними посібниками, розробкою і випуском яких займається філія установи «Укрморкартографія».

Делегація Держгідрографії у складі начальника філіалу ФДУ «Укрморкартографія» О. Бориса, начальника відділу підготовки МНК і посібників Т. Колінька та начальника групи збуту Ю. Вахули привезла на Форум зразки картографічної продукції і навігаційних посібників, які були представлені на виставці, організованій у рамках його роботи. Кожен зацікавлений міг отримати детальну інформацію про асортимент продукції, процес виробництва, його обсяги. Багатьох особливо зацікавили навігаційні карти внутрішніх водних шляхів. У цьому напрямку у нас є вагомі досягнення, зокрема повністю покрито навігаційними картами річку Дніпро, розроблено навігаційні карти на українську ділянку річки Дунай, підготовлено в електронному вигляді навігаційні карти на судноплавну (від Миколаєва до Вознесенська) ділянку річки Південний Буг, триває робота над розробкою паперових карт. Багато з’явилося новинок і серед навігаційних посібників – це як новостворені, так і перекладні видання з навігаційного забезпечення мореплавства.

Під час роботи Форуму було проведено низку переговорів щодо укладання договорів на постачання картографічної продукції.

Форум, як і всі інші заходи, що відбулися в його рамках, пройшов у конструктивній та творчій атмосфері, збагатив його учасників новими ідеями, познайомив з актуальними напрацюваннями провідних компаній світу.

«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» № 2 (49) 2015

У центрі уваги – проблеми транспортної галузі

21–23 жовтня 2014 року в Одесі відбувся Міжнародний Чорноморський транспортний форум, складовими якого стали 16-та Міжнародна виставка «ТрансУкраїна 2014», спеціалізовані виставки «TRANSRAIL UKRAINE 2014» і «Комерційний та муніципальний транспорт 2014» та 17-та Міжнародна конференція з транспорту та логістики. В роботі Форуму взяла участь і ФДУ «Укрморкартографія».

Кожен з цих заходів мав свою мету і переслідував свої цілі. Та найголовнішим було те, що, за визначенням більшості їх учасників, Міжнародний Чорноморський транспортний форум став одним з найважливіших заходів транспортної галузі з представлення сучасних технологій вантажоперевезень, демонстрації можливостей транзитного перевезення вантажів в Україні як вітчизняних, так і закордонних інвесторів. На сьогодні це найважливіший міжнародний форум з обміну досвідом і новітніми технічними розробками у морській та транспортній галузях.

Завдяки Форуму на високому рівні було обговорено актуальні проблеми розвитку та перспективи транспортної галузі України на подальші роки. За словами заступника Мініс­тра інфраструктури України — керівника апарату Володимира Корнієнка, проведення подіб­них заходів сприяє інтеграції транспортних компаній ближнього та далекого зарубіжжя, дає можливість ознайомитися з роботою великих українських та зарубіжних портів, з новинками транспортного та складського обладнання.

Участь у Форумі та тематичних виставках дозволила багатьом транспортникам налагодити нові ділові зв'язки, поділитися своїм та набути чужого позитивного досвіду у наданні транспортних послуг, що сьогодні є дуже важливим.

Також В. Корнієнко зазначив, що участь у цьому заході дозволить комплексно сформувати уявлення про розвиток транспортної галузі інших держав, а обмін досвідом між представниками різних країн на постійній основі допоможе знайти успішні шляхи вирішення проблем галузі та сприятиме швидкій інтеграції України в європейську та світову транспортні системи.

Це не підлягає жодному сумніву, адже всі питання, що розглядалися на Форумі або були темою виставок чи обговорювалися на 17-й Міжнародній конференції з транспорту та логістики, свідчили про серйозність намірів України. Ось деякі з них:
- Транспортні системи, внутрішні та міжнародні перевезення;
- Експедирування і логістика;
– Технологічне обладнання і засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт для портів і терміналів;
– Системи управління, зв'язку та енергозбереження;
– Виробництво та ремонт рухомого складу, комплектуючих;
– Залізнична інфраструктура, шляхи, сигнальне обладнання, стрілки, мости;
– Комерційні автомобілі: легкові, вантажні, тягачі, спеціальні;
– Інвестиційні проекти в транспортній галузі;
– Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності;
– Шляхи розвитку транспортної інфраструктури України та ближнього зарубіжжя.

Помітне місце серед чисельних експонатів тематичних виставок Форуму зайняли стенди, представлені ФДУ «Укрморкартографія». Вони стали місцем змістовного і конструктивного діалогу між представниками провідних компаній не лише в галузі картовиробництва – важливої складової безпечної експлуатації транспортних засобів на воді, а й зацікавили представників автомобільних та залізничних магістралей України, представників різних транспортних галузей на предмет створення нових спільних інфраструктурних проектів з високим ступенем кооперації.«ВІСНИК ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ» №3 (47) 2014