Бланкова документація

Бланки технічної документації

Навігація (N)

Найменування
N-5 Судновий журнал
N-9 Журнал хронометрів і годинників
N-10 Журнал перевірки морського годинника
N-17 Графіки освітленості
N-28 Книга реєстрації повідомлень мореплавцям. Форма 5
N-29 Журнал обліку навігаційних попереджень, що приймаються по радіо
N-31 Навігаційні донесення (pdf, doc)
N-33 Журнал коректури по місцевості карт і керівництв для плавання

Геодезія (G)

Найменування
G-2 Центрувальний аркуш
G-4 Обчислення центрувань і редукцій
G-5 Звід приведених напрямків
G-6 Обчислення прямокутних координат
G-7 Обчислення прямокутних координат точок
G-11 Обчислення зворотної засічки у прямокутних координатах
G-13 Кроки. Пункт ...-го класу
G-15 Журнал вимірювання горизонтальних напрямків
G-16 Журнал вимірювання зенітних відстаней
G-21 Журнал обліку відомостей про зміни на місцевості
G-22 Обчислювальний папір
G-23 Зведення відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-27 Журнал теодолітних ходів
G-28 Журнал тахеометричної зйомки
G-29 Обчислення перевищень з геодезичного нівелювання
G-31 Обчислення полігонометричного ходу
G-32 Визначення коефіцієнтів KV, K1 і КН, які використовуються для обчислення поправок відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-33 Обчислення відстаней, виміряних світловіддалеміром
G-34 Журнал нівелювання ІV класу
G-35 Журнал вимірювання відстаней світловіддалеміром СТ5 "Блєск"
G-36 Список обстеження пунктів ДГМ
G-37 Картка обстеження пунктів ДГМ
G-38 Обчислення астрономічного азимута за часовим кутом Сонця
G-39 Обчислення астрономічного азимута і дирекційного кута напрямку
G-40 Відомість встановлених назв
G-41 Журнал спостережень азимутів
G-42 Журнал астрономічних спостережень
G-43 Ревізія стану геодезичних пунктів планово-висотної основи
G-44 Протокол GPS-спостережень
G-45 Каталог робочих координат і висот пунктів, знаків та споруд у зоні відповідальності ФДУ... Система координат WGS-84
G-46 Журнал GPS-спостережень

Гідрографія (Н)

Найменування
Н-1 Щоденник гідрографа
Н-2 Бланк наклейок для ехограм. Початок стрічки
H-3 Бланк наклейок для ехограм. Кінець стрічки
Н-4 Журнал прибережного проміру
Н-6 Журнал проміру з визначенням місця за РНС
Н-9 Журнал рівневих спостережень
H-10 Журнал морської ґрунтової зйомки
H-11 Польовий журнал промірних робіт
H-12 Журнал камеральної обробки промірних робіт
H-13 Книга обліку кількості коректурних знаків на картах коректурної колекції
H-14 Книга обліку кількості коректурних знаків у керівництві для плавання коректурної колекції

Засоби навігаційного обладнання (AN)

Найменування
AN-1 Апаратний журнал ККС
AN-2 Журнал маяка (групи ЗНО)
AN-3 Книга обліку ЗНО
AN-3a Відомість штатних ПЗЗ
AN-4 Журнал моториста
AN-5 Журнал обліку дії ЗНО
AN-7 Акумуляторний журнал
AN-8 Формуляр світлового маяка
AN-10 Формуляр-картка навігаційного знака
AN-11 Формуляр-картка створу
AN-12 Апаратний журнал радіомаяка колового випромінювання
AN-13 Акт встановлення буя (віхи)
AN-15 Індивідуальна картка на знаки, радіощогли та споруди звукових випромінювачів
AN-16 Індивідуальна картка на житлові та допоміжні споруди
AN-17 Індивідуальна картка на спеціальні споруди (радіомаяки, наутофони тощо)
AN-34 Групова картка на містечко, зайняте маяковими спорудами та будівлями
AN-35 Індивідуальна картка на маякові башти
AN-36 Зведена відомість обліку маякового фонду району Держгідрографії
AN-37 Формуляр звукосигнальної електричної установки

- Усі посібники видано українською мовою.

Заявки на продукцію просимо надсилати на нашу адресу.