морські навігаційні карти

Схема нарізки карт Схема нарізки карт Схема нарізки карт
Чорноморсько-Азовський регіон On-line каталог Середземноморський регіон

Призначенням навігаційної карти є забезпечення судноводіїв навігаційно-гідрографічною інформацією для безпечного судноплавства.

Ми розробляємо та видаємо на базі новітніх комп’ютерних технологій традиційні паперові і електронні морські навігаційні карти всього масштабного ряду.

Морська навігаційна карта (МНК) — традиційна складова вирішення завдань судноводіння, а також вивчення, аналізу та вибору даних про навігаційно-гідрографічну обстановку у водах Світового океану. На ній, залежно від масштабу і призначення, з різною детальністю показано берегову смугу з елементами навантаження, рельєф морського дна (відмітки глибин та ізобати), навігаційні небезпеки, ґрунти дна, ЗНО, навігаційні орієнтири, фарватери, заборонені та небезпечні райони, а також інші елементи, необхідні для забезпечення безпеки мореплавства.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права від 31.10.06 №18469

Електронна морська навігаційна карта (ЕМНК) — це відповідним чином організований набір даних, що є моделлю ділянки земної поверхні, сформований з урахуванням законів картографічної генералізації у прийнятій системі координат і висот, іншими словами, — це закодований опис географічної реальності, що візуалізується на екрані монітора за допомогою програмних і апаратних засобів електронної картографічної системи.
Електронні морські навігаційні карти, дані яких стандартизовано за змістом, структурою, чинним форматом обміну гідрографічною інформацією, у повному обсязі відповідають спеціальним вимогам та рекомендаціям Міжнародної гідрографічної організації (МГО) і придатні для використання в електронних навігаційних системах. В основу використання ЕМНК у судноводінні покладено такі принципи:

  •  точність і повнота ЕМНК повинні бути не нижчими, ніж у паперових навігаційних карт;
  •  дані карти і коректура до неї мають подаватися в офіційно прийнятих МГО стандартних форматах;
  •  державні гідрографічні служби несуть повну відповідальність за зміст ЕМНК і коректури до них;
  •  дані карт і офіційних коректур повинні зберігатися у пам'яті системи у незмінному вигляді;
  •  розмноження, реєстрація і поширення ЕМНК мають відповідати міжнародним правилам поширення програмного забезпечення.

Усі карти відповідають рівню сучасності завдяки своєчасному нанесенню коректури.

паперові та електронні карти можна придбати за адресою:

ФДУ «Держгідрографія» «Укрморкартографія»
просп. Ю Гагаріна, 23, к. 511, м. Київ, 02094
Група збуту готової продукції:
: (+380–44) 292–61–28
тел./факс : (+380–44) 292–60–24
e–mail: salecharts.gov.ua