Оглядові та довідкові карти, нариси

Оглядові та довідкові карти і нариси – це допоміжний картографічний продукт, що дає користувачам можливість дістати загальне уявлення про навігаційні умови судноплавства на річках Дніпро і Дунай, а також здобути ширші знання про Світовий океан, систему поясного часу, природно-заповідний фонд у водах України Чорного та Азовського морів.

Це різні за тематикою і призначенням картографічні видання, що містять недостатньо відображені або відсутні на картах відомості, потрібні для вивчення умов плавання, а також деякі необхідні дані, які сприяють вирішенню навігаційних та інших завдань прикладного та наукового характеру. Допоміжний картографічний продукт не використовуються безпосередньо для навігації.