«Повідомлення мореплавцям» № 907

Повідомлення мореплавцям (далі — ПМ України) – офіційне видання (48 випусків на рік), яке видається з метою своєчасного оповіщення судноводіїв про зміни у навігаційній обстановці і режимі плавання. Містить державну, правову, довідкову, навігаційну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпеки судноплавства у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України. Усю коректуру карт і посібників для плавання за ПМ України слід виконувати згідно з «Умовними знаками морських карт» № 902 та «Умовними знаками для карт внутрішніх водних шляхів» № 908 видання ДУ «Держгідрографія».

Основне призначення Повідомлень мореплавцям – вчасне доведення до відома судноводіїв:

  • інформації про важливі зміни у навігаційній обстановці і режимі плавання у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України;
  • оновлених навігаційних даних для систематичної підтримки на сучасному рівні морських карт, карт внутрішніх водних шляхів та посібників для плавання;
  • інформації про видання, перевидання чи вилучення з користування морських карт, карт внутрішніх водних шляхів та посібників для плавання;
  • рішень і постанов з питань забезпечення безпеки судноплавства у водах України.

Інформаційне забезпечення безпеки судноплавства у морському регіоні та на внутрішніх водних шляхах України здійснює ДУ «Держгідрографія» .

Відомості, опубліковані у ПМ України, є обов’язковими до виконання усіма судноводіями.

У разі придбання видань ДУ «Держгідрографія» у сторонніх організацій, Держгідрографія України не несе відповідальності за достовірність отриманих таким чином даних.

Детальнішу інформацію про порядок придбання карт, посібників для плавання і ПМ України можна отримати за нашою адресою.

Перелік випусків Повідомлень мореплавцям із чинною коректурою навігаційних карт та посібників для плавання.

Розсилаються ПМ України відповідно до заявок та попередньо укладених договорів.