Національні керівництва і посібники для плавання

Морські навігаційні посібники — офіційні видання, які разом з морськими навігаційними і довідковими картами призначені для забезпечення мореплавців навігаційно-гідрографічною, гідрометеорологічною, астрономічною та іншою необхідною інформацією, а також міжнародно-правовими і довідковими відомостями.

В основу системи нумерації технічної літератури з навігації покладено принцип класифікації за призначенням, відповідно усі друковані видання діляться на дев’ять таких груп:

№ групи Порядкові номери видань у групі Класифікація за призначенням
1 101-199 Лоції
2 201-299 Вогні та знаки
3 301-399 Радіотехнічні засоби навігаційного обладнання
4 401-499 Керівництва для плавання
5 501-599 Резервна група
6 601-699 Гідрометеорологічні атласи, карти, таблиці
7 701-799 Каталоги
8 801-899 Таблиці для визначення місцезнаходження за допомогою радіонавігаційних систем
9 901-999 Положення, інструкції, стандарти, довідкові видання

Кожному бланковому виданню присвоюється обліковий номер, який складається з великих літер латинського алфавіту — початкових літер англійських термінів, що означають сфери застосування документації, і числа з арабських цифр, які вказують на порядковий номер у групі (сфері застосування). Сфери застосування технічної документації:

Літера латинського алфавіту Сфера застосування
(українська термінологія)
Сфера застосування
(англійська термінологія)
N Навігація Navigation
G Геодезія Geodesy
Н Гідрографія Hydrography
AN Засоби навігаційного обладнання Aids to navigation
НМ Гідрометеорологія Hydrometeorology

Для реєстрації того чи іншого виду інформації розроблено відповідну форму бланкового документа під постійним номером у цій сфері застосування, наприклад, AN-26, де великі літери AN вказують на сферу застосування — Aids to navigation; число 26 — позначає порядковий номер у групі (сфері застосування). У разі збільшення сфер застосування передбачено введення додаткових літер англійського алфавіту для позначення їх у системі нумерації.

При створенні нових форм документації у тій чи іншій сфері застосування відповідно зростає порядковий номер документа.

За наявності різних форм одного й того ж документа, на вимогу користувача можна застосовувати малі літери латинського алфавіту (a, b, c, d, е ... і далі за алфавітом) після групи цифр. Основний документ, при цьому, залишається чинним.

Обліковий номер бланкового видання друкується на обкладинці та титульному аркуші у верхньому правому куті журналу (бланка).

Якщо є аналогічне бланкове видання гідрографічних служб інших країн, у дужках слід вказати його номер за національним каталогом і зазначити міжнародний код країни, наприклад: AN-3 (CHO-3RU).

Заявки на продукцію просимо надсилати на нашу адресу.

Наша адреса:

проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
office@charts.gov.ua


Замовлення продукції:
: (+380–44) 292–61–28

sale@charts.gov.ua

Зворотній
зв'язок