Положення, інструкції, стандарти

«Умовні знаки морських карт» № 902

У посібнику відображено умовні позначення елементів змісту морських навігаційних карт відповідно до Міжнародного стандарту INT 1 1992, з урахуванням національних особливостей МНК.

«Умовні знаки морських карт» є збірником формалізованих системних понять, які передають гідрографічні та навігаційні особливості акваторій, тобто — це державний стандарт, який розроблено згідно з умовами міжнародного стандарту специфікацій для відображення змісту навігаційних карт з урахуванням національних особливостей. Актуальність його для користувачів, насамперед, полягає в тому, що на українських морських навігаційних картах є достатня кількість інформації, відображеної новими умовними знаками, що обумовлено вимогами Міжнародного стандарту для специфікацій змісту навігаційних карт.

Посібник значною мірою полегшить користування морськими навігаційними картами. Він буде корисний військовим морякам, судноводіям торговельного і риболовецького флотів, приватних суден, курсантам військових і цивільних морських училищ, студентам цивільних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, де вивчається картографія і гідрографія.

«Опис системи плавучого огородження у водах України. Система МАМС, регіон А» № 903

«Опис системи плавучого огородження у водах України» буде незамінним помічником мореплавцям і спеціалістам з навігаційного обладнання.

У ньому подаються відомості про забарвлення, вигляд топових фігур і характер вогнів плавучих застережних знаків, а також принципи їх розташування при огородженні навігаційних небезпек, фарватерів і каналів, запроваджені у водах України відповідно до Системи плавучого огородження МАМС, регіон А (червоний зліва).

«Система навігаційного обладнання плавучими застережними знаками у водах України. Система МАМС — регіон А» № 904


Посібник виготовлено у вигляді буклета, де коротко викладено основні положення системи навігаційного обладнання застережними знаками у водах України, охарактеризовано їх форму, колір і вогні. Призначається для мореплавців і спеціалістів з навігаційного обладнання.


«Умовні знаки для карт внутрішніх водних шляхів» № 908

«Умовні знаки для карт внутрішніх водних шляхів» № 908

Посібник містить умовні знаки для карт внутрішніх водних шляхів (ВВШ), що використовуються при складанні паперових навігаційних річкових (лоцманських) карт.

Графічна основа умовних знаків паперових карт ВВШ базується на стандарті Inland ECDIS Standard 1.01, створеному на базі Міжнародного стандарту S-57/V3.0, доповненого специфічними річковими елементами змісту.


«Навігаційні та довідкові таблиці для судноводіїв» № 909

Збірник містить навігаційні та довідкові таблиці, призначені для вирішення штурманських задач.
Таблиці, створені на основі «Мореходных таблиц» (МТ-75), є навігаційним та навчальним посібником.

Таблиці можуть стати у нагоді мореплавцям, судноводіям, штурманам та студентам спеціальних навчальних закладів.


«Перелік чинних тимчасових і попередніх ПМ Держгідрогафії України» № 910

Перелік містить тексти чинних тимчасових і попередніх повідомлень мореплавцям за минулі роки, а також номери карт, які необхідно відкоригувати за цими ПМ. У ПМ, відмінених частково, наведено лише чинні пункти зі збереженням їх нумерації.


«Інструкція з виконання коректури за місцевістю навігаційних карт, посібників та керівництв для плавання» (ІКМ-2005) № 918

Інструкція є обов'язковою до виконання гідрографічними підрозділами державної установи «Держгідрографія» при здійсненні робіт з коректури. Нею можуть користуватися також експедиційні науково-дослідні судна інших відомств у частині коректури за місцевістю навігаційних карт, посібників і керівництв для плавання.

«Положення про порядок проведення океанографічних досліджень у Чорному та Азовському морях» № 920

Положення регламентує океанографічні і гідрографічні роботи на морських просторах у зоні юрисдикції України.

«Інструкція зі складання технічних приписів та технічних звітів про гідрографічні роботи» (ІТП-2005) № 932

Інструкція є обов’язковою до виконання гідрографічними підрозділами державної установи «Держгідрографія» при плануванні гідрографічних, топогеодезичних, геодезичних робіт. Вона регламентує порядок здавання та приймання польових матеріалів виконаних гідрографічних робіт. Цією інструкцією мають обов`язково керуватися організації, які на договірних умовах виконують роботи, матеріали яких використовуються при складанні і корректурі карт ДУ «Держгідрографія».

«Інструкція щодо вимог і методів зйомки рельєфу дна для навігаційних цілей» № 933

Інструкція є обов'язковою до виконання гідрографічними підрозділами державної установи «Держгідрографія» при виконанні зйомки рельєфу дна з метою складання і коректури морських навігаційних карт і оперативного оповіщення мореплавців про виявлені навігаційні небезпеки. Може використовуватися як посібник для слухачів морських навчальних закладів при вивченні цієї теми.

«Положення про систему номерів морських навігаційних паперових і електронних карт, карт внутрішніх водних шляхів, керівництв, посібників для плавання та бланкової технічної документації» № 934

У положенні описано систему нумерації національних паперових і електронних МНК на райони Світового океану та Чорноморсько-Азовського регіону, карт внутрішніх водних шляхів, керівництв і посібників для плавання та бланкової технічної документації.


«Загальні положення про складання Повідомлень мореплавцям» № 935

У цих загальних положеннях наводяться вимоги, що висуваються до ПМ України, подається порядок підбору інформації та складання ПМ, коректури карт і посібників для плавання за ПМ, коректури ПМ, висвітлюється, яким чином здійснюється згідно з вимогами резолюцій Міжнародної морської організації інформаційне забезпечення безпеки мореплавства у морському регіоні України, організоване Держгідрографією, яка є національним координатором навігаційних попереджень. Також показано механізм складання, видання та розповсюдження ПМ України.

«Інструкція із вхідної технічної експертизи матеріалів гідрографічних робіт для картографування» № 936

Інструкція містить єдині вимоги до вхідної технічної експертизи гідрографічних матеріалів, призначених для картографування, в ході якої з`ясовується відповідність наданих матеріалів вимогам чинних інструкцій і керівництв, а також їх придатність для складання і коректури морських і річкових (лоцманських) карт і посібників для плавання.
Інструкція є обов`язковою до виконання усіма підрозділами державної установи «Держгідрографія».

«Інструкція зі складання та оформлення прибережних попереджень і доведення їх до відома мореплавців» № 944

Інструкція визначає порядок обробки, складання, оформлення і доведення до відома мореплавців морського регіону України навігаційних попереджень у вигляді НАВАРЕА, ПРИП (прибережних попереджень), місцевих попереджень і НД (навігаційних донесень).

Заявки на продукцію просимо надсилати на нашу адресу.

Наша адреса:

проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
office@charts.gov.ua


Замовлення продукції:
: (+380–44) 292–61–28

sale@charts.gov.ua

Зворотній
зв'язок